Bài 13 trang 34 sgk Vật lý 10 - 13. Một đồng hồ treo tường có kim phút... DeHocTot.com

Bài 13 trang 34 sgk Vật lý 10

Vật lý


13. Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim.

Trả lời:

13. Gọi :

+ v1,  ω1, T1 là vận tốc dài, tốc độ góc và chu kì của đầu kim giờ.

+ v2, ω2, T2 là vận tốc dài, tốc độ góc và chu kì của đầu kim phút.

Nhận xét: Kim giờ quay 1 vòng hết 12 giờ. Nên T1 = 12h

Kim phút quay 1 vòng hết 1 giờ. Nên T2 = 1h

Vậy ta có:

Đối với kim giờ: v1 = ω1R1 = \( \frac{2\pi }{T_{1}}\).R1 = \( \frac{2.3,14.8.10^{^{-2}}}{12.3600}\) = 0,1163.10-4m/s

ω= \( \frac{2\pi }{T_{1}}\) = \( \frac{2.3,14}{12.3600}\) = 1,453.10-4 rad/s

Đối vói kim phút: v2=  ω2R= \( \frac{2\pi }{T_{2}}\).R= \( \frac{2.3,14.10.10^{-2}}{3600}\) = 1,744.10-4 m/s

ω2 = \( \frac{2\pi }{T_{2}}\) = \( \frac{2.3,14}{3600}\) =  1,744.10-3 rad/s.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay