Bài 15 trang 22 sgk Vật lý 10 - 15. Một xe máy đang đi với tốc độ 36 k... DeHocTot.com

Bài 15 trang 22 sgk Vật lý 10

Vật lý


15. Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.

Trả lời:

Tương tự bài 14 ta có v= 36 km/h = 10m/s ; v = o; s = 20m

a) Áp dụng công thức 2as = v2 - v02   => a = \( \frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2s}\) = \( \frac{-100}{40}\) = -2,5 m/s2.

b) Áp dụng công thức v =  v0 + at => t = \( -\frac{v_{_{0}}}{a}\)

=> t = \( \frac{10}{2,5}\) = 4s => t  = 4s.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay