Bài 2 trang 103 sgk Vật lý lớp 10 - Phát biểu điều kiện cân bằng của mộ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).iair:

Hướng dẫn giải:

Muốn vật có trục quay cố đinh không quay thì tổng các momen lực có xu hướng là cho vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm cho vạt quay theo chiều ngược kim đồng hồ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay