Bài 2 trang 106 sgk Vật lý lớp 10 - Một người gánh một thùng gạo nặng 300... DeHocTot.com

Bài 2 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

Hướng dẫn giải:

Gọi O là điểm đặt của vai.

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta có:

 Ta có: P= P1 + P2 = 300+ 200 = 500N

             P1. OA = P2. OB  => \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{300}{200}\) = \(\frac{3}{2}\)

                                       => \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{3}{2}\)  (1)

Mặt khác:   AB = OA +OB                         (2)

(1) & (2) => OA = 40cm và OB = 60cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay