Bài 2 trang 11 sgk Vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 11 sgk Vật lý 10

Vật lý


2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

Trả lời:

Ta chọn một điểm là vật mốc (ví dụ như cột cây số). Đo khoảng cách từ cột mốc đến chiếc ô tô trên quốc lộ. Từ đó, ta xác định được vị trí của ô tôde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay