Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Hướng dẫn giải:

  a) Cân bằng không bền: trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

  b) Cân bằng bền: trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

  c) Cân bằng phiếm định: trọng tâm không thay đổi vị trí.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay