Bài 2 trang 114 sgk Vật lý lớp 10 - Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn ch... DeHocTot.com

Bài 2 trang 114 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải:

Có thể áp dụng định luật  II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến vì tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau nghĩa là có cùng gia tốc.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay