Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10 - 2. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?Bà... DeHocTot.com

Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10

Vật lý


2. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

Bài giải:

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay