Bài 2 trang 186 sgk Vật lý lớp 10 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Hướng dẫn giải:

 Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định.

Vật rắn đa tinh thể là vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay