Bài 2 trang 191 sgk Vật lý lớp 10 - Phát biểu và viết công thức định luậ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 191 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Phát biểu và viết công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn?

Hướng dẫn giải:

Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn:

 Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn (đồng chất, hình trụ) tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.

\(\varepsilon  = {{\left| {\Delta l} \right|} \over {{l_0}}} = \alpha \sigma\)

với α là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu vật rắn (N/m).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay