Bài 2 trang 197 sgk Vật lý lớp 10 - Viết công thức xác định quy luật phụ ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn ?

Hướng dẫn giải:

Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ ∆t và độ dài ban đầu l0 của vật đó.

$$\Delta l = l - {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t$$

  trong đó, α là hệ số nở dài (phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn), đơn vị 1/K hay K-1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay