Bài 2 trang 58 sgk vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 58 sgk vật lí 10

Vật lý


2. Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?

Hướng dẫn:

- Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.

 

- Quy tắc hình bình hành:

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay