Bài 2 trang 88 sgk vật lí 10 - 2. Viết các phương trình của hai chuyển ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 88 sgk vật lí 10

Vật lý


2. Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Hướng dẫn:

-  Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình

$$\eqalign{
& {a_x} = 0 \cr
& {v_x} = {v_0} \cr
& x = {v_0}t \cr} $$ 

- Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:

$$\eqalign{
& {a_y} = g \cr
& {v_y} = gt \cr
& y = {1 \over 2}g{t^2} \cr} $$

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay