Bài 3 trang 103 sgk Vật lý lớp 10 - Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các trường hợp sau:

a) Một người dùng xà beng để đẩy một hòn đá (Hình 18.3)

b) Một người cầm càng xe cút kít nâng lên (Hình 18.4).

c) Một người cầm hòn gạch trên tay (Hình 18.5).

Hướng dẫn giải:

a) FA. OA = FB.  OB

b)

Gọi O là trục quay của bánh xe cút kít;

d1 khoảng cách từ trục quay đến giá của trọng lực \(\overrightarrow{P}\);

d2 khoảng cách từ trục quay đến giá của lực \(\overrightarrow{F}\).

Ta có: P.d1 = F.d2

c) Tương tự như trên.

Gọi O là trục quay.

       d1 là khoảng cách từ O đến giá của lực \(\overrightarrow{F}\)

        d2 là khoảng cách từ O đến giá của trọng lực\(\overrightarrow{P}\)

Ta có: F.d1 = P.d2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay