Bài 3 trang 106 sgk Vật lý lớp 10 - Hai người dùng một chiếc gậy để khiê... DeHocTot.com

Bài 3 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máycách vai người đi trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

 Ta có: P= PA + PB = 1000N          (1)

Mặt khác: PA. OA = PB. OB

       => \(\frac{P_{A}}{P_{B}}\) = \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{40}{60}\) = \(\frac{2}{3}\)   (2)

(1) & (2) => PA = 600N và PB= 400Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay