Bài 3 trang 132 sgk vật lí 10 - 3. Đơn vị nào sau đây không phải là đ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 132 sgk vật lí 10

Vật lý


3. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.                                                            B. W.

C. N.m/s.                                                       D. HP.

Hướng dẫn.

Chọn A.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay