Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10 - 3. Phát biểu và viết hệ thức của đị... DeHocTot.com

Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10

Vật lý


3. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Bài giải:

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích của khối khí đó

\(p \sim {1 \over V} \Rightarrow pV\) = hằng sốde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay