Bài 3 trang 165 sgk vật lý 10 - 3. Viết biểu thức của sự nở đẳng á... DeHocTot.com

Bài 3 trang 165 sgk vật lý 10

Vật lý


3. Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

Bài giải.

Trong quá trình đẳng áp của 1 lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

 \({p_1} = {p_2} \Rightarrow {{{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{V_2}} \over {{T_2}}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay