Bài 3 - Trang 173 - SGK Vật lý 10 - 3. Nhiệt lượng là gì ? Viết công thức ... DeHocTot.com

Bài 3 - Trang 173 - SGK Vật lý 10

Vật lý


3. Nhiệt lượng là gì ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ của vật thay đổi. Nêu đơn vị của các đại lượng trong công thức.

Trả lời:

Số đo độ biến thiên nội năng trong qua trình truyền nhiệt là nhiệt lượng .

  Q = m.c.∆t

 trong đó : Q là nhiệt lượng vật thu vào hay toả ra (J) ; m là khối lượng của vật (kg) ; c là nhiệt dung riêng của chất cấu tạo vật (J/kg.độ) ; Δt là độ biến thiên nhiệt độ (°C hoặc K).
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay