Bài 3 trang 186 sgk Vật lý lớp 10 - Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nê... DeHocTot.com

Bài 3 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

Hướng dẫn giải:

 Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

 

Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay