Bài 3 trang 197 sgk Vật lý lớp 10 - Viết công thức xác định quy luật phụ ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Hướng dẫn giải:

Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và thể tích ban đầu Vcủa vật đó

ΔV = V - V0 = βV0Δt

trong đó β gọi là hệ số nở khối với β ≈ 3α, đơn vị 1/K hay K-1..de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay