Bài 3 trang 58 sgk vật lí 10 - 3. Hợp lực  \(\vec{F}\) của hai  lực đ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 58 sgk vật lí 10

Vật lý


3. Hợp lực  \(\vec{F}\) của hai  lực đồng quy \(\vec{F_{1}} , \vec{F_{2}}\)  có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Hướng dẫn:

\(\vec{F}\)=\(\vec{F}\)1+\(\vec{F}\)2

 \(F=\sqrt{{F_{1}}^{2}+{F_{2}}^{2}+2F_{1}.F_{2}cos\alpha}\)     

=> \(\vec{F}\) phụ thuộc phương chiều , độ lớn của \(\vec{F}\)1+\(\vec{F}\)2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay