Bài 4 trang 106 sgk Vật lý lớp 10 - Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua m... DeHocTot.com

Bài 4 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N;                   B. 80N;

C. 120N;                   D. 60N.

Hướng dẫn giải:

Tương tự bài 3. P = PA + PB = 240                  (1)

         PA. GA = PB.GB

  =>   PB = PA. \(\frac{GA}{GB}\)= 2 PA         (2)

(1) và (2) => P = 3 PA => PA =\(\frac{P}{3}\)= 80N

Chọn B

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay