Bài 4 trang 118 sgk Vật lý lớp 10 - Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn... DeHocTot.com

Bài 4 trang 118 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20cm. Momen của ngẫu lực là:

A. 100 N.m;                                   B. 2,0 N.m;

C. 0,5 N.m;                                    D. 1,0 N.m.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính momen của một ngẫu lực:

            M = Fd = 5.20.100 = 1 (N.m)

chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay