Bài 4 trang 162 sgk vật lý 10 - 4. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức n... DeHocTot.com

Bài 4 trang 162 sgk vật lý 10

Vật lý


4. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ ?

A. p ∽ T.                                       B. p ∽ t.

C. \(\frac{p}{T}\) = hằng số.                           D. \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\)

Bài giải:

Chọn đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay