Bài 4 trang 165 sgk vật lý 10 - 4. Hãy ghép các quá trình ghi bên trái vớ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 165 sgk vật lý 10

Vật lý


4. Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

1. Quá trình đẳng nhiệt                              a) \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\)

2. Quá trình đẳng tích                                b) \(\frac{V_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{V_{2}}{T_{2}}\)

3. Quá trình đẳng áp                                 c) p1V1 = p2V2

4. Quá trình bất kì                                       d) \(\frac{p_{1}V_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}V_{2}}{T_{2}}\)

Bài giải:

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay