Bài 4 trang 69 sgk vật lí 10 - Bài 4. Một vật khối lượng 1 kg, ở trê... DeHocTot.com

Bài 4 trang 69 sgk vật lí 10

Vật lý


Bài 4. Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 1 N

B. 2,5 N

C. 5N

D. 10N

Giải

Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lực)

\( P = G \frac{mM}{(R + h)^{2}}\)

Tại mặt đất  \(  P_1= G\frac{mM}{R^{2}}\)                    (1)

Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn \(2R  \Rightarrow h = R\)

\(  P_2= G\frac{mM}{(R + R)^{2}}\) = G\(\frac{mM}{4R^{2}}\)              (2)

\(\frac{(2)}{(1)}\Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{1}{4} \Rightarrow P_2= \frac{P_{1}}{4} =\frac{10}{4}= 2,5N\)

Đáp án: Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay