Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10

Vật lý


4. Trong các  cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?

A. \(\vec{F_{mst}}\) = μt. N

B. Fms =  μt. \(\vec{N}\)

C. \(\vec{F_{mst}}\) =  μt. \(\vec{N}\)

D. Fms = μt. N

Hướng dẫn:

Đáp án: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay