Bài 4 trang 82 sgk vật lí 10 - 4. Một vật có khối lượng m = 20g đặt ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 82 sgk vật lí 10

Vật lý


4. Một vật có khối lượng m = 20g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất là bao nhiêu để vật không bị văng ra khỏi bàn? Cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m. Lực ma sát nghỉ cực đại bằng 0,08N.

Hướng dẫn:

Để vật không bị văng ra khỏi bàn, ta có:

Fmsn(max) = Fht =   =  mω2

Fmsn(max) = m.R (2π nmax)2 = mR4π2\(n_{max}^{2}\)

=> nmax = \(\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{F_{msn(max})}{mR}}\) 

=> nmax =  \(\frac{1}{6,28}\sqrt{\frac{0,08}{20.10^{-3}.1}}\) = \(\frac{2}{6,28}\) 

=> nmax =  0,318 vòng/sde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay