Bài 5 trang 106 sgk Vật lý lớp 10 - Hãy xác định trọng tâm của một bản p... DeHocTot.com

Bài 5 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)

Hướng dẫn giải:

Chia bản mỏng thành hai phần.

ABCD và BMNQ. Trọng tâm của 2 phần này là G1 và G2. Nếu gọi trọng tâm của bản lề G thì G sẽ là điểm đặt của hợp lực của các trọng lực P1 và P2 của hai bản nói trên.

Do trọng lượng của mỗi tấm tỉ lệ với diện tích.

Ta có: \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{S_{1}}{S_{2}}\) = \(\frac{6.9}{3.3}\)  = 6

Khi đó G được xác định như sau:

      \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{GG_{2}}{GG_{1}}\) =  6        (1)

Mặt khác ta có: G1G2 = \(\sqrt{6^{2}+1,5^{2}}\) = 6,18 cm

=>  GG1 + GG2 = 6,18     (2)

(1)và(2) => GG1 = 0,882 cm

Vậy trọng tâm G nằm trên đường nối G1 và G2; cách G1 một đoạn 0,882cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay