Bài 5 trang 126 sgk vật lí 10 - 5. Động lượng được tính bằng.A. N/s.... DeHocTot.com

Bài 5 trang 126 sgk vật lí 10

Vật lý


5. Động lượng được tính bằng.

A. N/s.                                                                    B. N.s.

C. N.m.                                                                   D. N.m/s.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn.

Chọn B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay