Bài 5 trang 136 sgk vật lí 10 - 5. Một vật trọng lượng 1,0 N có động... DeHocTot.com

Bài 5 trang 136 sgk vật lí 10

Vật lý


5. Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 0,1 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s.                                                           B. 1,0 m/s.

C. 1,4 m/s.                                                            D. 4,4 m/s.

Hướng dẫn.  

Chọn D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay