Bài 5 trang 144 sgk vật lí 10 - 5. Cơ năng là một đại lượngA. Luôn lu... DeHocTot.com

Bài 5 trang 144 sgk vật lí 10

Vật lý


5. Cơ năng là một đại lượng

A. Luôn luôn đúng.

B. Luôn luôn dương hoặc bằng không.

C. Có thê dương hoặc bằng không.

D. Luôn luôn khác không.

Hướng dẫn. 

Chọn C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay