Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10

Vật lý


5. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

A. Thể tích.                    B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.        D. Áp suất.

Bài giải:

Chọn đáp án B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay