Bài 5 trang 38 sgk Vật lý 10 - 5. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược d... DeHocTot.com

Bài 5 trang 38 sgk Vật lý 10

Vật lý


5. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau 1 phút trôi được \( \frac{100}{3}\) m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?

A. 8 km/h

B. 10 km/h

C. 12 km/h

D. Một đáp số khác.

Trả lời:

Gọi \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\)  vận tốc thuyền đối với bờ

      \( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\) vận tốc nước đối với bờ

      \( \underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) vận tốc thuyền đối với nước

Theo định lí cộng vận tốc ta có:

\( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

=> \( \underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) -  \( \underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

=> \( \underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) - \( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) + (-\( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\))

Do thuyền và nước chuyển đông ngược chiều.

v12 = v1 + v2.

Với  v1 = \( \frac{s_{1}}{t_{1}}\) = \( \frac{10}{1}\) = 10 km/h

và với v2 = \( \frac{s_{2}}{t_{2}}\) = \( \frac{10^{-1}}{3.\frac{1}{60}}\) = 2 km/h

=> v12 = 12 km/h.

Chọn Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay