Bài 5 trang 88 sgk vật lí 10 - 5. Một máy bay bay theo phương ngang ở cùn... DeHocTot.com

Bài 5 trang 88 sgk vật lí 10

Vật lý


5. Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

Hướng dẫn:

Quả bom được xem như ném ngang có v0 = 720 km/h  = 200m/s

h = 10 km = 1000m  = 104m

Áp dụng công thức tính tầm ném xa ta có:

L = v0 \(\sqrt{}\frac{2h}{g}\) = 200\(\sqrt{}\frac{2.10^{4}}{10}\)

L = 8944,2m = 8,944km.

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang:

y = \(\frac{g}{2V_{0}^{2}}\) x2

=> y = \(\frac{x^{2}}{8000}\) (m)

Dạng quỹ đạo:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay