Bài 6 trang 100 sgk Vật lý lớp 10 - Một vật có khối lượng m = 2kg được g... DeHocTot.com

Bài 6 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:

a) lực căng của dây;

b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ:

a) + Khi vật m cân bằng. Ta có:

 \(\overrightarrow{P}\) +\(\underbrace{\overrightarrow{N}+\overrightarrow{T}}\) = \(\overrightarrow{0}\)

\(\overrightarrow{P}\) + \(\overrightarrow{P'}\) = \(\overrightarrow{0}\)  => \(\left | \overrightarrow{P} \right |\) = \(\left | \overrightarrow{P'} \right |\)

Xét ∆P'NO, ta có: sinα =  \(\frac{T}{P'}\) = \(\frac{T}{P}\)

                        => T = P sinα 

                        => T = mg sin30o = 2.9,8. \(\frac{1}{2}\) = 9,8 (N)

b) Ta có:          cosα = \(\frac{N}{P'}\) = \(\frac{N}{P}\)

                  => N = Pcosα = mgcosα = 3. 9,8.\(\frac{\sqrt{3}}{2}\)

                  => N = 16,97Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay