Bài 6 trang 118 sgk Vật lý lớp 10 - Một chiếc thước mảnh có trục quay nằ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 118 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5cm và có độ lớn FA = FB = 1N (hình 22.6a).

a)      Tính momen của ngẫu lực.

b)      Thanh quay đi một góc α = 30o. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Hướng dẫn giải:

a) 

Áp dụng công thức:

     M = Fd

         = 1. 4,5.10-2 

=> M = 45. 10-3 (N.m)

b) Áp dụng công thức:

             M = Fd = F BI

Trong ∆AIB: cosα = \(\frac{BI}{AB}\)   => BI = AB cosα  

                                     => M = F. AB.cosα 

            = 1. 4,5.10-2 .cos30o = 4,5.\(\frac{\sqrt{3}}{2}\) 10-2

=> M =  3,897. 10-2 (N.m)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay