Bài 6 trang 136 sgk vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 136 sgk vật lí 10

Vật lý


6. Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.10J.                                                      B. 2,47.105 J.

C. 2,42.106 J.                                                      D. 3,2.106 J.

Hướng dẫn.

chọn B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay