Bài 6 trang 141 sgk vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 141 sgk vật lí 10

Vật lý


6. Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi bị lo xo nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối của vật không?

Hướng dẫn.

- Thế năng đàn hồi của lò xo:

                        Wt = \(\frac{1}{2}\).k.(∆l)2    

                            =  \(\frac{1}{2}\).200.(2.10-2)2 = 4.10-2 J.

- Thế năng không phụ thuộc vào khối lượng vật.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay