Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10

Vật lý


6. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p ∽ \(\frac{1}{V}\).                                      B. V ∽ \(\frac{1}{p}\)

C. V ∽ p.                                        D. p1V1 = p2V2

Bài giải:

Chọn đáp án Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay