Bài 6 - Trang 180 - SGK Vật lý 10 - 6. Người ta thực hiện công 100 J để né... DeHocTot.com

Bài 6 - Trang 180 - SGK Vật lý 10

Vật lý


6. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xi-lanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.

Hướng dẫn giải.

Theo nguyên lí I nhiệt động lực học ta có :

                    ∆U = Q + A = 100 - 20 = 80 J.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay