Bài 6 trang 27 sgk Vật lý 10 - 6. Viết các công thức tính vận tốc và ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 27 sgk Vật lý 10

Vật lý


6. Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.

Trả lời;

- Công thức tính vận tốc:

v = gt 

trong đó, g là gia tốc của chuyển động rơi tự do, gọi tắt là gia tốc rơi tự do

- Công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do:

s = 1/2 gt2

trong đó: s là quãng đường đi được, còn t là thời gian rơi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay