Bài 6 trang 88 sgk vật lí 10 - 6. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh củ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 88 sgk vật lí 10

Vật lý


6. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao

h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ?  Lấy g = 10m/s2

Thời gian hòn bi rơi là:

A. 0,35s

B. 0,125s

C. 0,5s

D. 0,25s

Hướng dẫn:

Ta có công thức tính thời gian rơi : t = \(\sqrt{}\frac{2h}{g}\)

=> t = \(\sqrt{}\frac{2.1,25}{10}\) = 0,5s

Chọn C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay