Bài 7 trang 100 sgk Vật lý lớp 10 - Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 45o . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg (Hình 17.10). Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/ s2.  Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

A. 20N                                             B. 28N

C. 14N                                             D. 1,4N.

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên quả cầu được biểu diễn như hình vẽ. Khi hệ cân bằng ta có:

\(\overrightarrow{P}\) + \(\overrightarrow{N_{1}}\) + \(\overrightarrow{N_{2}}\) = \(\overrightarrow{0}\)            (1)

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ, chiếu phương trình (1) lên Ox, Oy.

        (Ox): N1cosα – N2 cosα = 0                (2)

        (Oy): - P + N1sinα + N2sinα = 0 (3)

       (2)         => N1 = N2. Thay vào (3)

                     => P = 2N1sinα   => N1 = \(\frac{P}{2sin\alpha }\) = \(\frac{mg}{2sin\alpha }\)

                     => N1 =N2 = \(\frac{2 .10}{2.\frac{\sqrt{2}}{2}}\)                        (α = 45o)

                     => N1 = N2 = 10√2 = 14N

Chọn Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay