Bài 7 trang 133 SGK Vật lý 10 - Một động cơ điện cung cấp công suất ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 133 SGK Vật lý 10

Vật lý


Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000kg lên cao 30m. Lấy g = 10m/S2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

Ta có: 

Công mà cần cẩu đã thực hiện để nâng vật lên cao là:

A = F. s. cosα = mgs = 1000. 10. 30 = 300000 (J)

Thời gian mà cần cẩu đã sử dụng để thực hiện công việc trên:

 \(t = {A \over P} = {{300000} \over {15000}} = 20{\rm{s}}\)

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay