Bài 7 trang 162 sgk vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 162 sgk vật lý 10

Vật lý


7. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 300C và áp suất 2 bar. (1bar = 105 Pa). Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu độ để áp suất tăng gấp đôi ?

 Bài giải:

* Trạng thái 1: T1 = 273 + 30 = 303 K

p1 = 2 bar

* Trạng thái 2: T2 = ?   p2 = 2p1

* Vì thể tích bình không đổi nên:

 \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\) => T2 = \(\frac{p_{2}.T_{1}}{p_{1}}\) = \(\frac{2p_{1}.T_{1}}{p_{1}}\) = 2T1 = 606 Kde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay