Bài 7 trang 192 sgk Vật lý lớp 10 - ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 192 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa

Hướng dẫn giải:

k = (E.S)/lo =(E.3,14.d)/lo=181153846 (N/m)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay