Bài 7 trang 197 sgk Vật lý lớp 10 - Một dây tải điện ở 20oC có độ dài 1... DeHocTot.com

Bài 7 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một dây tải điện ở 20oC có độ dài 1 800m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 50oC về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là α = 11,5 . 10-6 K-1.

Hướng dẫn giải:

Độ tăng chiều dài của thanh khi nhiệt độ tăng đến 500C là ∆l

         ∆l = l2 – l1 = l1α(t2- t1)

         ∆l = 1800. 11,5. 10-6 (50o – 20o) = 0,62.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay