Bài 7 trang 38 sgk Vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 38 sgk Vật lý 10

Vật lý


7. Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

Trả lời:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

Gọi \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe A đối với đất.

     \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với đất.

     \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với xe A.

Vận tốc xe B đối với xe A:

Theo định lí cộng vận tốc: \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)

Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

=> vBD = 60 - 40 = 20 km/h

. Vận tốc xe A đối với xe B: (tương tự trên)

Ta có \( \underset{v_{AB}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{DB}}{\rightarrow}\) 

Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

=> vAB = 60 - 40 = 20 km/hde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay